Καλώς ήρθατε

στο δικτυακό τόπο του Κέντρου Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (ΚΥΜΑ) του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet)

home

Το Κέντρο Υποστήριξης η-Μάθησης και Παραγωγής Πολυμέσων (KYΜΑ ή GU eLearning & Multimedia Support Center) αποτελεί μία παραγωγική μονάδα του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου-GUnet, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας. Οι δραστηριότητες του αφορούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, δηλαδή, το διδακτικό, ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του GUnet και των ιδρυμάτων του. Επιτρέπεται η αντιγραφή και η χρήση του μόνο από το προσωπικό των ιδρυμάτων.